Tørretumbler

Vi anbefaler at du vedligeholder din tørretumbler regelmæssigt, uanset hvilken type du ejer. Med ganske simpel vedligeholdelse kan du både spare energi, samt forlænge maskinens levetid. Vær opmærksom på at, diverse fabriksgarantier og reklamerationsret kan bortfalde ved forkert eller manglende vedligeholdelse, samt forkert montering Rengøring af fnugfilter på tørretumbler med aftræk Hvidevaretips.dk anbefaler at rengøre fnugfilteret efter hver tørring, fnugfiltret kan have forskellige former, afhængigt af model, men er altid placeret i lågen, nogle modeller har et lille ekstra i bunden af lågeåbningen som kan clipses af for at lette rengøringen Hvis filtret er tilstoppet, vil tørretumblerens tørreevne blive nedsat, tørretiden forlænget og medføre et stigende strømforbrug – samt tørretumbleren ikke kan komme af med overskudsvarmen og risikerer tørretumblerens overophedningssikring vil slå fra.

Rengøring af blæsesystem Der er stor kvalitetsforskel på fnugfiltre og deres effektivitet, derfor anbefaler vi at man støvsuger blæsesystemet regelmæssigt, et tilstoppet blæsesystem kan også medføre at overophedningssikringen vil slå fra, det kan være nødvendigt at demontere nogle dele for at få fuld adgang til blæsesystemet,  

Rengøring af aftræksslangen Vi anbefaler at aftræksslangen renses for fnug og fnuller med jævne mellemrum, aftræksslangen skal være så kort og have så få bøjninger som muligt
Er aftræksslangen lavet af flex-slange bør denne være helt udstrakt for mindst mulig luftmodstand Vær opmærksom på den udvendige ventilationsrist – der kan blive samlet en masse fnug

Vedligeholdelse af kondenstørretumbler Vi anbefaler, at kondensbeholderen bliver tømt efter hvert tørreprogram, på den måde undgår du, at maskinen stopper tørreprocessen, på grund af en fyldt beholder.

Kondensbeholderen har et tilhørende filter, efterse og rengør hver gang du tømmer beholderen, filtret er ofte placeret i den bagerste del af beholderen eller synligt i kondensbeholderens kabinet. Skyl filtret under rindende vand og rengør samtidig filterholderen, hvis den er snavset.

Rengøring af kondensator Kondensatoren er vigtig at rengøre, derfor anbefaler Vi at rengøre den jævnligt, da den bliver hurtigt sat til med fnug og støv, det resulterer i at den fugtige luft ikke kan cirkulere imellem kondensatorribberne og fugten ikke bliver kondenseret. Kondensatoren er let at demontere, og vi anbefaler at skylle kondensatoren med en bruser for at fjerne fnug og støv imellem kondensatorribbene. Kondensatoren skal være helt tør inden den igen sættes i tørretumbleren.  

Reparation af tørretumbler

På trods af regelmæssig vedligeholdelse, kan det være nødvendigt at udføre reparationer på tørretumbleren

Vi anbefaler at reparationer kun udføres af teknisk kyndige personer, af sikkerhedsmæssige årsager, så husk altid at afbryde strømtilførslen

Inden du begynder at overveje reparation, så vær opmærksom på om den stadig er dækket af en eventuel garanti eller reklamationsret, Vi oplever at kunder, ubevidst har købt tillægsforsikringer eller har en elektronikforsikring igennem deres private forsikring