Ny Energi Mærkning

Se her hvad den ny Energi mærkning betyder.

  • Den nye etiket bruger en ensartet AG-skala for alle produkter. A +++ / A + vil ikke længere eksistere
  • I det øverste højre hjørne af mærkaten indføres en QR-kode, der giver en direkte forbindelse til Europa-Kommissionens mærkedatabase, der understøtter gennemsigtighed og lettere markedsovervågning fra de nationale myndigheder.
  • Produkternes energiforbrug vises på en mere fremtrædende og ensartet måde i den midterste del af etiketten
  • Den nederste del af etiketten indeholder forskellige piktogrammer, der informerer om udvalgte produktfunktioner. Flere piktogrammer er de samme som i den gamle etiket, nogle er blevet revideret, og nogle få er for nylig blevet introduceret

Hvad skal der ellers overvejes for de nye mærker?

Effektivitetsklasser

  • Der vil ikke være nogen ”A” -klasseprodukter på det tidspunkt, hvor det nye mærke introduceres i butikkerne. Hensigten var at holde A-klassen tom i starten for at reservere plads til yderligere produktinnovation
  • De mest effektive produkter, der i øjeblikket er mærket som A +++, svarer omtrent til den nye etiketklasse B eller C afhængigt af produktgruppe.

Piktogrammer

  • De fleste piktogrammer fra den gamle etiket vil også blive brugt i den nye version. Nogle piktogrammer blev dog let tilpasset, og nogle få blev for nylig introduceret (f.eks. Energieffektivitet i HDR-tilstand til tv og skærme, vasketid til vaskemaskiner)

EU-produktdatabase og QR-kode

Ifølge loven skal alle energimærkede produkter registreres i den nye EU-produktdatabase (EPREL) af producenter / leverandører. Databasen indeholder yderligere produktoplysninger, der ikke er inkluderet på etiketten, og er opdelt i to sektioner for forskellige målgrupper:

  • Sektion for markedsovervågning: Dette afsnit er kun tilgængelig for markedsovervågningsmyndigheder. Dataene her er primært beregnet til at understøtte og lette markedsovervågningsaktiviteter.
  • Sektion for forbrugere, professionelle købere, detailhandlere og andre brugere: Den offentlige sektion forventes at være tilgængelig fra sommeren 2020 og fremefter. Indtil marts 2021 leveres produktdata relateret til den gamle (nuværende) etiket. Data for det nye mærke vil være tilgængelig fra marts 2021 og fremefter.

Oplysninger i produktdatabasen vil være tilgængelige direkte via EU-webstedet og via en QR-kode, der er inkluderet i etiketterne. App-software, der i øjeblikket er udviklet af uafhængige organisationer, muliggør sammenligning af produktdata og omkostningsberegninger.