Fejlkoder Miele

Fejlkoder til Miele Hårde Hvidevarer

  1. Aflæs fejlkoden på produktet.
  2. Fejlfind efter de anvisninger her på siden.
  3. Vurder om du selv kan reparerer produktet.
  4. Ønsker du at købe reservedele så kontakt en forhandler, du kan evn. finde nærmeste ved at følge linket

Hvidevaretips videregiver koderne uden ansvar.

Miele vaskemaskiner

FejlkodeFejlForslag til fejlfinding
F1NTC sensor føler– Skift den
! + blinker.
F3 F10
Vandindtagningsfejl– Tjek om der er åbnet for vandhanen.
– Tjek om tilløbsslange evt. har et knæk.
– Kontroller vandventil og rens evt. filter.
F11Vandafløb– Vandafløb er blokeret.
– Tjek evt. afløbsslange.
F15Høj vandtemperatur– Tjek om der kommer vand i maskinen
F65Tromlebelysning– Tromlebelysning defekt
– Skift evt. pære
Blinker i antikrøl / overdoseringSkumdannelse– Skumdannelse i maskinen. Evt. for meget sæbe i maskinen.
F39- F41 F43
F45 – F50
Elektronikfejl– Der er fejl i det elektroniske system.
– Kontakt evt. en service.
F51Trykafbryder– Tjek trykafbryder
– Evt. skift den
F63
F16
Overdoseringsfejl– Overdosering af sæbe kan sætte sig i sæbeslangen, og stoppe den til. (slangen mellem skuffe og tromle)
Fejl 14Pumpefejl– Vaskemaskinen pumper ikke vandet ordentligt ud.
– Tjek om afløbspumpe er defekt.
F139
F140
Doseringsenhed– Fejl i dosering.
– Tjek evt. sæbeskuffe for rester.

Miele tørretumbler

FejlkodeFejlForslag til løsning
Kontrollampen start blinkerStand – by– Stand-by funktion.
– Dette er ingen fejl, blot en valgbar funktion.
Blinker i rulletørt eller strygetørtFejl– Det er ikke muligt at fastslå årsagen.
– Sluk tørretumbler og tænd den igen.
– Ved fortsat fejl – kontakt Miele teknisk service.
FejlkodeFejlForslag til løsning
Blinker i antikrøl under tørringProgram ændret– Efter at programmet er startet, er programvælger blevet drejet hen på en anden position.
– Programmet afvikles som normalt.
Lampe slut/ antikrøl lyserIntet eller lidt tøj– Elektronikken registrerer at der er lidt eller intet tøj i maskinen.
– Dette er ikke nogen fejl.
Kontrollampen Kold luft lyserTørretid meget lang– Tørretumbleren arbejder ikke optimalt eller ikke-økonomisk.

Miele opvaskemaskiner

FejlkodeFejlForslag til løsning
E1Ingen udpumpning af vand– Der kommer ikke vand ud. Tjek afløbsslange og tjek om afløbspumpe evt. er defekt.
03Temperatur– Fejl i temperatur.
– Tjek evt. termostat. Udskift termostat.
08Spuler– Fejl i spulemotor.
– Tjek om den evt. er defekt. Udskift ved defekt.
12 eller 13Vandindtag– Tjek om der er åbnet for vandhanen.
– Kontroller at tilgangsslange ikke har et knæk.
– Kontroller filter ved slangetilslutning.
11Vandafløb  – Tjek om vandafløb er frit.
14 eller 69Pumpefejl– Fejl ved pumpen eller utilstrækkelig vandtilførsel via hanen.
20Program– For lang program tid.
24Ingen varme– Evt. defekt varmelegeme. Skift varmelegemet.
32Dør / låge– Døren er ikke lukket eller dørlås/hage er gået i stykker.
51 eller 52Tryksensor– Fejl ved trykdetektor
63Vandindtag– Fejl ved vandfyldning
70Aqua – stop– Tjek vandtilførsel
84Omskifter
”—”Teknisk fejl– Udefinerbar fejl – kontakt service