Kølesystemet fejler

Fejlen kan også skyldes, at kølesystemet er defekt. Denne fejl kan skyldes mangel på kølemiddel, at kompressoren ikke yder det den skal, eller at der er en blokering/tilstopning i et kølerør eller en utæthed.

Vigtigt : Vær dog opmærksom på, at dette ikke er en fejl du vil kunne løse på egen hånd. Fejl i kølesystemet skal altid udbedres af en autoriseret køletekniker.

Eksempel:

Termostaten kobler først kompressoren fra, når temperaturen på fordamperpladen er -5 -7 grader og genindkobler først kompressoren, når temperaturen er +3 grader. Ved normal drift, vil dette give en middeltemperatur i køleskabet på 5 grader.

På grund af manglende kølemiddel, kan køleskabet ved selv 100 % normal drift maksimalt yde en fordamper temperatur på -5 grader. Termostaten vil således ikke koble kompressoren fra, skabet vil derfor køre og dermed køle konstant. Som følge heraf, vil der blive for koldt i køleskabet – i nogle tilfælde, vil der endda opstå frostgrader i køleskabet.

Forklaring: Hvordan fungerer termostaten?

Der findes to typer termostater – én som måler luftens temperatur og én som måler temperaturen på bagvæggen, hvor fordamper pladen sidder. Sidstnævnte er den mest almindelige type termostat og den fungerer som følger:

Fordamper pladen er den enhed kulden kommer fra. Den virker ved, at det flydende kølemiddel ved hjælp af trykket fra kompressoren sprøjtes ind i en “lomme”, hvor det fordamper og derved afgiver kulde til “lommen” – eller fordamperen, som den kaldes. Princippet er egentlig det samme, som hvis du fx sprøjter hårspray på huden – hårsprayen vil føles kold. Men resultatet er altså, at fordamper pladen bliver meget kold – normalt er temperaturen under frysepunktet. Denne fordampningsproces er konstant så længe skabet kører, hvilket vil sige, at køleskabet kun har to køletrin: fuld styrke, når det kører og nul styrke, når det ikke kører. Det er intervallerne, som afgør, hvor koldt, der bliver i skabet – og det er termostaten, som styrer intervallerne. Termostaten fungerer med andre ord som en tænd-/sluk afbryder. Når du indstiller termostaten, vælger du derfor heller ikke en temperatur, men et interval.

De fleste termostater virker ved minusgrader. Det fungerer således, at luften i køleskabet stiger/falder relativt meget i temperatur, mens varerne inde i skabet holder en mere konstant temperatur.

For at køleskabet – og termostaten – kan køle korrekt, er det nødvendigt, at termostatføleren sidder op ad pladen. Vær opmærksom på, at det er de yderste 10-15 cm, der har betydning for om termostaten kan måle korrekt. Sidder termostaten ikke som den skal, vil temperaturen omkring den være alt for høj og køleskabet vil køre for meget, og som følge heraf, vil der blive for koldt inde i skabet.

På mange nye køleskabe er føleren stukket ind i en “lomme”, som leder den om bag ved fordamperen og i dette tilfælde vil man derfor ikke kunne se, hvornår føleren sidder korrekt. Derfor er det vigtigt at lave en markering på den gamle føler, hvortil den går inde i køleskabet – markeringen laves naturligvis inden den gamle føler trækkes op af “lommen”. Når du trækker den gamle føler op af “lommen”, afmærker du længden på den nye termostats føler, så du kan se, hvor langt ned i lommen den skal, for at ligge op ad fordamperen.