Købeloven

Hvidevaretips.dk informerer om Købeloven.

Denne guide skal hjælpe dig til at få afklaring på om du har garanti / reklamationsret på dine produkter og hvordan du skal forholde dig.

Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Der kan ikke aftales en kortere reklamationsfrist. Der kan heller ikke aftales, at dele af varen er undtaget fra reklamationsretten. Det kan fx være pailletter og andet pynt på tøj eller batteriet i den bærbare computer.

Din mulighed for at få ret i en reklamation kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Du skal være opmærksom på, at det i de fleste tilfælde ikke er hele produktet der er ”dækket” af reklamationsretten, typisk er det de dele som bliver betegnet som sliddele som ikke er dækket, en sliddel er ofte pære, håndtag, skuffer i køleskabet o.l

Købeloven giver dig to års ret til reklamation, og det er ikke muligt at aftale en kortere frist, eller at reklamationsretten ikke gælder for alle dele af varen, men igen skal du være opmærksom på sliddele.

Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret.

Din mulighed for at få ret i en reklamation kan dog ophøre, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ikke er beregnet til at holde i to år, eller den ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Viser en vare sig at have en fejl eller mangel, giver købeloven dig mulighed for at vælge mellem flere løsninger. Du har følgende muligheder:

 • Du kan få manglen afhjulpet, fx få varen repareret.
 • Du kan få varen byttet til en ny vare.
 • Du kan evt. få et afslag i prisen.
 • Du kan få pengene tilbage – hæve købet.

Vælger du at få pengene tilbage eller et afslag i prisen, kan sælgeren dog afvise dit krav, hvis han i stedet tilbyder dig at vælge mellem at få manglen afhjulpet fx ved en reparation eller at få varen ombyttet, forhandleren vil vurdere hans cost.

Sælger kan igen afvise

Når du har truffet dit valg, fx at du ønsker ombytning, kan sælger igen afvise, hvis det vil være uforholdsmæssigt dyrt at ombytte i forhold til at afhjælpe manglen, fx ved at reparere.

Sælgeren kan dog altid afvise at bytte varen til en ny, hvis den fx er udgået af produktion og ikke kan skaffes, eller hvis den er tæt på at være slidt op.

Sælger kan kun afvise dit valg, hvis den mulighed, han i stedet tilbyder, fx reparation, kan gennemføres inden for rimelig tid og uden den store ulempe for dig.

Afhjælpning er ofte en reparation

Afhjælpning vil meget ofte være en reparation, fx hvis fjernsynet ikke virker som det skal, eller ovnen ikke varmer.

Men det kan også være justering af fx elektronisk udstyr eller en efterlevering, hvis noget af varen mangler.
Opdager du fx, at der ikke følger en dansk brugsanvisning med den vare, du har købt, kan afhjælpning være, at du får udleveret den danske brugsanvisning.

En afhjælpning må ikke forringe varens værdi. En reparation skal fx være udført, så man ikke kan se, at varen er repareret.

De fleste forbrugere foretrækker at få en ny vare, hvis der er en mangel ved den, de først har fået leveret, og varen skal repareres. Men der kan også være situationer, hvor en reparation er det, du foretrækker. Det kan fx være, at leveringstiden for en ny er meget lang, at varen ikke længere kan skaffes, du har en speciel designline som ikke kan suppleres eller at du har forbedret varen og nu nødig vil af med den.

Du kan kun forlange afhjælpning, hvis det overhovedet er muligt, og det ikke er meget dyrt for sælgeren.

Valget mellem ombytning og reparation

Har den vare, du har købt, en fejl, som sælgeren er ansvarlig for, og vælger du at få en ny vare, skal sælgeren tage stilling til, om han uden videre vil give dig en anden, eller om han vil afvise dit krav og forlange at få lov til at reparere.

Det vil han have ret til i en række tilfælde, men han må vurdere de to muligheder. Vælger du at få manglen afhjulpet, fx ved en reparation, kan sælgeren i en række tilfælde afvise det mod at tilbyde dig at bytte til en ny vare.

Vil sælgeren afvise dit krav om ombytning, må han lave en afvejning af fordele og ulemper, pris og tid ved de to muligheder:

 • Er det overhovedet muligt at ombytte?
 • Er det overhovedet muligt at reparere?
 • Hvor lang tid vil det tage?
 • Hvad vil de to muligheder hver især koste?

Sælgeren kan afvise dit krav om at få en ny vare:

 • Hvis det ikke er muligt at ombytte
 • Hvis det er urimeligt dyrt i forhold til, hvad det vil koste at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis varen er meget slidt, måske tæt på at være slidt op

Sælgeren kan ikke afvise dit krav om ombytning:

 • Hvis det tager meget lang tid at reparere
 • Hvis sælgeren har prøvet at reparere den samme fejl flere gange før
 • Hvis der er mange forskellige fejl ved varen

Sælgeren kan afvise dit krav om reparation:

 • Hvis det ikke er muligt at afhjælpe, fx at reparere
 • Hvis det er urimeligt dyrt.

Hvis det ikke er muligt hverken at reparere eller om levere, kan du i stedet:

 • Få pengene tilbage – hæve købet
 • Få et afslag i prisen

Du kan dog ikke forlange at hæve købet og få pengene tilbage, hvis der er tale om en uvæsentlig mangel.

Afslag i prisen – hvad er det?

Det er et afslag i prisen, når du accepterer en fejl varen, som sælger er ansvarlig for, mod at få et beløb udbetalt. Beløbets størrelse er svært at fastsætte, men det skal være ”passende”. Er der tale om en fejl, vil det typisk være, hvad det vil koste at få en anden til at reparere varen.

Er det fx en plet, kan det være forskellen på varens værdi med og uden pletten.

Forringer manglen ikke varens værdi – det kan fx være, at varen har en anden blå farve, end du har bestilt – kan du forlange et ”passende” afslag, som må fastsættes efter et skøn.

Et afslag i prisen vil typisk komme på tale, hvis der er tale om en mindre mangel, og du derfor ikke har ret til at få pengene tilbage, og det enten ikke er muligt eller uforholdsmæssigt dyrt at ombytte eller på anden måde afhjælpe. Det kan også komme på tale ved mangler på varer, der er meget slidte, eller hvis du selv foretrækker et afslag i prisen, frem for at varen fx skal sendes til reparation.
Sælgeren kan afvise dit ønske om at få et afslag i prisen, hvis han i stedet tilbyder dig valget mellem afhjælpning og om levering.

Ophæve købet – hvad er det?

Det er ophævelse af købet, når du leverer varen tilbage til butikken og får dine penge igen. Det beløb, du har krav på, er det, du i sin tid betalte for varen, og ikke det, varen koster på det tidspunkt, hvor købet ophæves.

Er varen fx i mellemtiden kommet på udsalg, skal du som udgangspunkt have den fulde pris tilbagebetalt og ikke kun udsalgsprisen.

Du kan kun ophæve købet og få pengene tilbage, hvis du kan aflevere varen tilbage i væsentlig samme stand, som den var i ved købet. Du kan derfor ikke regne med at få pengene tilbage, hvis du har ødelagt varen.

Fradrag for brug

Du kan ikke altid få den fulde købspris tilbage. Butikken kan i nogle tilfælde fradrage et beløb, hvis du uden problemer har brugt varen i længere tid. Når det drejer sig om en bil, kan du komme til at betale for de kilometer, du har kørt.

Nogle butikker tilbyder kunden et tilgodebevis i stedet for at udbetale pengene. Du har ret til at sige nej til et tilgodebevis og i stedet forlange pengene udbetalt.

Sælgeren kan afvise dit ønske om at ophæve købet, hvis han inden for rimelig tid tilbyder dig valget mellem afhjælpning og om levering.

Når reklamationsfristen er udløbet, er sælgeren ikke længere forpligtet til at tage sig af nye fejl, der først opstår efter, at fristen er udløbet.

Har du allerede reklameret over en fejl inden for 2 års fristen, kan du reklamere igen, hvis samme fejl senere skulle vise sig – også selvom 2 års fristen nu er udløbet.

Den situation kan fx opstå, hvis sælger har repareret varen efter reglerne i købeloven, men reparationen ikke har været god nok, så fejlen viser sig igen nogen tid senere.

I princippet kan du reklamere indtil 3 år efter, du første gang klagede over fejlen. Du skal kunne bevise, at det er samme fejl, der er opstået igen. Viser fejlen først sig igen på et tidspunkt, hvor varen er slidt op ved naturligt slid, kan du ikke klage.

Ny reklamationsret ved ombytning

Har sælger derimod ombyttet varen, løber der fra ombytningsdagen en ny 2 års reklamationsfrist for nye fejl, som viser sig inden 2 år efter ombytningen.