Fejlkoder Siemens

Fejlkoder til Siemens Hårde Hvidevarer

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende, da producenterne løbende ændrer koderne med fremstillingen af nye produkter. Vær derfor opmærksom og brug koderne med sund fornuft. FEJLKODER BETYDER TJEK, REPARATION ELLER UDSKIFT DEL.

Hvidevaretips videregiver koderne uden ansvar.

Siemens vaskemaskiner

F1 / E1VandindtagningsfejlTjek om der er åbnet for vandhanen. Kontroller at tilgangsslange ikke har et knæk. Kontroller vandventil og rens evt. filter
F2 / E2Varmer ikkeOpvarmningstid overskredet. Tjek ledninger til varmelegeme, kontroller termostat eller tjek NTC – føler. Udskift evt. delene hvis defekte.
F3 / E3PumpefejlUndersøg om pumpen eller filteret er blokeret. Rens evt. filter hvis nødvendigt. Undersøg om slangerne er intakte eller der er knæk på slanger.
F4 / E4MotorfejlFejl på motor som ikke kører optimalt. Fejl kommer typisk i slutningen af programmet. Start med at kontrollere ledninger og andre forbindelser. Tjek herefter motorkul. Skift evt. motorkul.
F5 / E5BalancefejlKontroller om maskinen er i vater. Tjek evt. om der er for meget tøj i maskinen, eller tøjet klumper sammen hvis der er store dele som lagener og dynebetræk. Undersøg og evt. skift af støddæmpere og karfjedre.
F6 / E6MotorkulMotorfejl. Undersøg om motorkul evt. skal skiftes.
F7 / E7NTC fejlNTC føleren i varmelegemet er sandsynligvis defekt. Skift føler eller hele varmelegemet.
F8 / E8Fejl ved dørlukningDøren vil ikke lukke. Tjek om dørlås eller pal er defekt. Udskift den defekte del.
F16Låge står åbenKontroller om døren er lukket ordentligt
F17VandindtagMaskinen har været for længe om at tage vand ind. Tjek om vandhane er åben. Tjek evt. slange.
F18PumpefejlVaskemaskinen pumper ikke vand ud. Tjek om afløbspumpe er defekt.
F23Aqua stopTjek om der er tændt for vandet.
F29VandindtagMaskinen registrerer ikke vandindtag.
F34 / 61DørfejlMaskinen kan ikke låse døren. Ved defekt dørlås udskift.

Siemens tørretumbler

Blinkende LED-lamper eller fejlkoder i display er meget alm. ved Siemens tørretumblere. Det kan vise sig som mange forskellige fejlkoder, afhængig af maskinens alder og model.

CLNRense programRense program kører og spuler kondensatoren ren. F09: Følerfejl F11: Printfejl Kondenslampen lyser: Fuld vandbeholder
EFejlKontakt en fagmand
F09FølerfejlTjek føler.
F11PrintfejlPrintkort muligvis defekt. Skift.
 Kondenslampe lyserFuld vandbeholder – sørg for jævnligt at tømme for vand.

Siemens opvaskemaskiner

”1” eller ”F”Ingen vandTjek om der er åbnet for vandhanen, eller om noget er tilstoppet. Tjek evt. også filter ved slangetilslutning.
E24 / E25Ingen udpumpningTjek om der er åbnet for vandhanen. Sørg for at tilgangsslange ikke har et knæk. Kontroller filter ved slangetilslutning, eller trevlesien. Ved fejl udskift defekte dele.
E15Vand i bunden  Tøm maskinen for vand.
E23ElektronikfejlModstandsfejl i drænpumpen.

Siemens glaskeramiske kogeplader

Nøgle visesBørnesikringBørnesikring er aktiveret.
F + 8Automatisk deaktiveringKogepladen er slukket automatisk.
E eller EEFugtigt betjeningspanel  Der kan ligge vand eller andet der er fugtigt over pladen eller panelet.
Er+ tal D+ tal E+ talElektronisk fejlDer er fejl i det elektroniske system. Kontakt evt. en elektriker.
F0 / F09FejlDer er opstået en intern fejl.
F2 / F4OverophedningDet elektriske system er overophedet. Kogepladen slukker derfor automatisk.
UI / C1 / U400SpændingsfejlDer er fejl i net spændingen.
U2 / U3 / C2OverophedningDet elektriske system er overophedet. Kogepladen slukker derfor automatisk.