Fejlkoder Bosch Hvidevare

De opgivne fejlkoder må kun opfattes som retningsgivende, da producenter løbende ændre koder med fremstillingen af nye produkter.

Vær derfor opmærksom og brug koderne med sund fornuft.

Fejlkoder betyder: tjek, reperation eller udskift del.

  1. Aflæs fejlkoden på produktet.
  2. Fejlfind efter de anvisninger her på siden.
  3. Vurder om du selv kan reparerer produktet.
  4. Ønsker du at købe reservedele så Kontakt en forhandler, du kan evn. finde nærmeste ved at følge linket her

Hvidevaretips videregiver koderne uden ansvar.

Bosch vaskemaskiner

FejlkodeFejlLøsning forslag
F1 / E1Vandindtagningsfejl– Tjek om der er åbnet for vandhanen.
– Kontroller at tilgangsslange ikke har et knæk.
– Kontroller vandventil og rens evt. filter
F2 / E2Varmer ikke– Opvarmningstid overskredet.
– Tjek ledninger til varmelegeme,
– kontroller termostat eller tjek NTC – føler.
– Udskift evt. delene hvis defekte.
F3 / E3Pumpefejl– Undersøg om pumpen eller filteret er blokeret.
– Rens evt. filter hvis nødvendigt.
– Undersøg om slangerne er intakte eller der er knæk på slanger.
F4 / E4Motorfejl– Fejl på motor som ikke kører optimalt.
– Fejl kommer typisk i slutningen af programmet.
– Start med at kontrollere ledninger og andre forbindelser.
– Tjek herefter motorkul. Skift evt. motorkul.
F5 / E5Balancefejl– Kontroller om maskinen er i vater.
– Tjek evt. om der er for meget tøj i maskinen.
– Undersøg og evt. skift af støddæmpere og karfjedre.
F6 / E6Motorkul– Motorfejl. Undersøg om motorkul evt. skal skiftes.
F7 / E7NTC fejl– NTC føleren i varmelegemet er sandsynligvis defekt.
– Skift føler eller hele varmelegemet.
F8 / E8Fejl ved dørlukning– Døren vil ikke lukke.
– Tjek om dørlås eller pal er defekt.
– Udskift den defekte del.
F16Låge står åbenKontroller om døren er lukket ordentligt
F17Vandindtag– Maskinen har været for længe om at tage vand ind.
– Tjek om vandhane er åben. Tjek evt. slange.
F18Pumpefejl– Vaskemaskinen pumper ikke vand ud. – Tjek om afløbspumpe er defekt.
F23Aqua stop– Tjek om der er tændt for vandet.
F29Vandindtag– Maskinen registrerer ikke vandindtag.
F34 / 61Dørfejl– Maskinen kan ikke låse døren.
– Ved defekt dørlås udskift.

Bosch tørretumbler

Blinkende LED-lamper eller fejlkoder i display er meget alm. ved Bosch Tørretumblere. Det kan vise sig som mange forskellige fejlkoder, afhængig af maskinens alder og model.

FejlkodeFejlLøsning forslag
CLNRense program– Rense program kører og spuler kondensatoren ren.
F09Følerfejl
F11Print– Kondenslampen lyser
EFejlKontakt en fagmand
F09Følerfejl– Tjek føler.
F11Printfejl– Printkort muligvis defekt. Skift.
 Kondenslampe lyser– Fuld vandbeholder – sørg for jævnligt at tømme for vand.

Bosch opvaskemaskiner

Fejlkode FejlForslag til løsning
”1” eller ”F”Ingen vand– Tjek om der er åbnet for vandhanen, eller om noget er tilstoppet.
– Tjek evt. også filter ved slangetilslutning.
E24 / E25Ingen udpumpning– Tjek om der er åbnet for vandhanen. Sørg for at tilgangsslange ikke har et knæk.
-Kontroller filter ved slangetilslutning, eller trevlesien. Ved fejl udskift defekte dele.
E15Vand i bunden  – Tøm maskinen for vand.
E23Elektronikfejl– Modstandsfejl i drænpumpen.

Bosch glaskeramiske kogeplader

FejlkodeFejlForslag til løsning
Nøgle visesBørnesikringBørnesikring er aktiveret.
F + 8Automatisk deaktiveringKogepladen er slukket automatisk.
E eller EEFugtigt betjeningspanel  Der kan ligge vand eller andet der er fugtigt over pladen eller panelet.
Er+ tal D+ tal E+ talElektronisk fejlDer er fejl i det elektroniske system. Kontakt evt. en elektriker.
F0 / F09FejlDer er opstået en intern fejl.
F2 / F4OverophedningDet elektriske system er overophedet. kogepladen slukker derfor automatisk.
UI / C1 / U400SpændingsfejlDer er fejl i net spændingen.
U2 / U3 / C2OverophedningDet elektriske system er overophedet. Kogepladen slukker derfor automatisk.